Nasze Przedszkole zorganizowało zbiórkę żywności dla Schroniska Azyl - Stowarzyszenia przyjaciół zwierząt. Dzieci ze wszystkich grup przynosiły  różne artykuły potrzebne dla zwierząt ze schroniska.