W dniu 29 sierpnia o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci ( wraz z rodzicami ) uszęszczających po raz pierwszy do przedszkola.

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !