PREORIENTACJA ZAWODOWA
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

PREORIENTACJA ZAWODOWA

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w zakresie preorientacji zawodowej.

Tym razem hasłem przewodnim jest: "Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".

      

Jakie zadanie ma wprowadzenie preorientacji zawodowej

Zadaniem preorientacji zawodowej na etapie edukacji przedszkolnej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Tak wskazuje § 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego – w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców,

rodzeństwo i osoby z najbliższego otoczenia.

Poczynione tą drogą spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych dzieci,

w których najbardziej widoczny jest związek zabawy z różnymi formami pracy ludzkiej.

Pojawiają się zabawy: w lekarza, w strażaka, policjanta, nauczyciela, w szkołę. 

Istotą tych zabaw jest odtwarzanie różnych czynności, sytuacji, faktów i zdarzeń zaobserwowanych w życiu.

 

Doradztwo zawodowe prowadzone jest na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego w ramach realizacji postawy programowej.

Celem orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,

kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,

pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich zawodowych marzeń.

 

Realizowane zadania mają w praktyczny sposób przybliżyć i zapoznać dzieci ze światem zawodów i rynkiem pracy.

Poprzez uczestniczenie w zajęciach dzieci odgrywają różne role zawodowe w zabawach, poznają nazwy zawodów,

które wykonują ludzie z ich najbliższego otoczenia,

opisują czynności, które te osoby wykonują i narzędzia jakimi się posługują .

Dziecko poprzez opowiadanie co lubi robić lub jaki zawód mu się podoba dokonuje pierwszych prób planowania

i decydowania o tak ważnej sprawie jaką jest wybór zawodu.

Metody pracy wykorzystywane do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w przedszkolu będą dostosowane do danej grupy wiekowej.

Główne metody, jakie będą stosowne, to: metoda projektu, metoda podająca, metoda słowna – dyskusja, oglądowa i czynna.

Zajęcia będą prowadzone w formie zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Przeplatane będą one ruchem, konstruowaniem, malowaniem i improwizacją dzieci.

Warunkiem efektywności realizacji wyznaczonych celów jest pozyskiwanie do współpracy rodziców dzieci.

Gwarantuje to również możliwość szerszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, np.

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów czy organizacja wycieczek do zakładów pracy.

 

 Dlatego w naszym przedszkolu będą organizowane spotkania z różnymi ludźmi, którzy wykonują różne zawody.

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery,  będzie realizowany w naszym przedszkolu  

od 18 – 24 października 2021 r.

               pod hasłem:                            
                                 

Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.