Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że decyzją rządu placówki przedszkolne i żłobki zostają zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Opiekę w tym czasie zorganizujemy dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i pracujących w służbach porządkowych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych

 W związku z powyższym prosimy rodziców wykonujących ww. zawody, którym mamy zorganizować w dniach 27.03- 9.04.2021 r. zajęcia opiekuńcze dla dzieci, o złożenie oświadczeń o zatrudnieniu.

Druki oświadczeń do pobrania w holu przedszkola i uzupełnienie ich do dnia 26 marca 2021 r.

Wicedyrektor Renata Kordyś

Oświadczenie

 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

 

Przedszkole Samorządowe nr 7
w Białej Podlaskiej

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA RODZICÓW

 

  „Nasze przedszkole - Dębowa Kraina” 

 

 Zapraszamy do udziału!

 

 

Konkurs plastyczny „ Nasze przedszkole - Dębowa Kraina”
z okazji nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 7

 

1. Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej

2. Cele konkursu:

- zachęcenie rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni estetycznej poprzez wykonanie prac różnymi technikami
- podkreślanie roli współpracy i współdziałania między rodzicami a przedszkolem
- promowanie istnienia i działalności naszego przedszkola

3. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 7

2) Uczestnicy konkursu dostarczają wykonane prace plastyczne inspirowane tematem
„Nasze przedszkole - Dębowa kraina”.

3) Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę. Prace przekazane na konkurs powinny być dziełem jednego lub dwojga rodziców.

4) Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu (Załącznik 1).

5) Termin dostarczenia prac upływa z dniem 30 04.2021r. Prace należy dostarczyć na adres: Przedszkole samorządowe nr 7 ul. Waryńskiego 1 Biała Podlaska.

6) Oceny prac konkursu dokona Jury.

7) Komisja konkursowa weźmie pod uwagę : zgodność z tematyką, estetykę pracy i oryginalność, oraz kreatywność i pomysłowość.

8) Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

9) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac
oraz do ich publicznej ekspozycji, w tym prezentacji na stronie własnej przedszkola.

10) Organizator zastrzega sobie inny podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych prac.

11) O dokładnym terminie wyników i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. Lista nagrodzonych oraz protokół z posiedzenia Jury zostanie zamieszczony
na stronie Przedszkola nr 7. Dodatkowa informacja o laureatach zostanie zamieszczona
na stronie internetowej przedszkola.

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

    „Nasze przedszkole – Dębowa Kraina”

 

IMIĘ I NAZWISKO:

KONTAKT:

  

Zgoda na udział w Konkursie plastycznym

„Dębowa Kraina” oraz przetwarzanie danych osobowych i prezentację pracy .

 

 Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem konkursu plastycznego  organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 7 .

 

 Tym samym wyrażam zgodę na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 7 - organizatora Konkursu plastycznego  w celach promocyjnych  poprzez upowszechnianie prac i zdjęć na stronie internetowej Organizatora.

  

                                                                                    …..………………………………………

                                                                                            Podpis:                    

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole po raz pierwszy przystąpiło do realizacji

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”

to nowy, ogólnopolski program  edukacyjny

                                                                                            

Ekologiczny program dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”,

przygotowany jest  w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkola w wieku 5-6 lat.

W naszym przedszkolu , objętych nim zostało 73 dzieci z oddziałów „Wiewiórek”, „Zajączków” i „ Niedźwiadków”.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego

oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

      

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw

determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia.

Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia

już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne

i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także,

że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia.

Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje

ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa

ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach
  • higieniczno-zdrowotnych.

Chcemy, aby w przedszkolach i domach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami

stosować w codziennym życiu.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane będą w miesiącu Kwietniu  poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też nagrane zostały dwa webinaria :profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów. Zachęcamy rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie plastycznym  „Eko produkty na moim stole”- technika dowolna.

http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/film-poprawiony.mp4

-  publikacja dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
-   film animowany „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
-   scenariusz lekcji dla nauczycieli

Dziękujemy za pomoc w realizacji programu.

 

9 marca o godzinie 11 odbędzie się przedstawienie: Łakocie dla Jasia i Małgosi. Koszt 5 zł. Opis przedstawienia na plakacie.

Akcja "My też możemy pomóc"

My, przedszkolacy – miłośnicy zwierząt, chcemy mieć mały wkład w tym,

by polepszyć los najlepszych przyjaciół człowieka.

Zapraszamy do włączenia się do akcji “My też możemy pomóc”.

W przedsionku korytarza postawiliśmy pudło, do którego możemy włożyć niepotrzebne koce,

ręczniki, prześcieradła, miski, witaminy, zabawki, szampony, obroże.

Dzięki akcji uwrażliwimy dzieci na los zwierząt, uczmy odpowiedzialności za innych,

a najbardziej tych najsłabszych i bezbronnych.

Akcja będzie trwała do 24 lutego, zebrane rzeczy zostaną dostarczone do schroniska "Azyl".

Mamy nadzieję, że dzięki temu los zwierząt choć trochę będzie lżejszy.