Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Informujemy, że Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej pełni wakacyjny dyżur w lipcu 2020.

Organizacja pracy przedszkola nadal odbywać się będzie z uwzględnieniem wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 ze zm. ).

Wypełnione deklaracje i oświadczenia wg załączonych wzorów prosimy dostarczyć drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w placówce do dnia 10 czerwca br. 

Wzór Deklaracji [POBIERZ]

Wzór Oświadczenia [POBIERZ]

Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej informuje, że od dnia 18 maja 2020 roku (poniedziałek) uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Naszym Przedszkolu dla dzieci, których rodzice z uwagi na pracę zawodową nie mogą im zapewnić  opieki w okresie pandemii COVID-19. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Przyjęcie dziecka do przedszkola musi być poprzedzone pisemną deklaracją rodziców złożoną do Dyrektora Szkoły na 3 dni robocze od dnia rozpoczęcia przez przedszkole sprawowania opieki nad dzieckiem.

 Rodziców, którzy chcą przyprowadzić dziecko Przedszkola Samorządowego nr 7 w okresie pandemii obowiązuje:

zapoznanie się z treścią i przestrzeganie postanowień Procedury organizacji wychowania przedszkolnego w czasie pandemii COVID 19 obowiązującej w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Białej Podlaskiej[POBIERZ],

  • zapoznanie się i przyjęcie do stosowania treści OŚWIADCZEŃ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO ZWIĄZANYCH Z POBYTEM DZIECKA W PLACÓWCE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA warunkujących przyjęcie dziecka do grupy przedszkolnej w okresie pandemii, [POBIERZ],
  • wypełnienie i złożenie na 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z opieki  w szkole DEKLARACJI RODZICÓW RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCEJ CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA[POBIERZ].

 Dokumenty należy:

  • albo

pobrać ze strony szkoły, wypełnić i wykonać zdjęcie, które rodzic przesyła na adres przedszkola : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,wpisując w temacie e – maila DEKLARACJA PRZEDSZKOLNA,

  •  albo

pobrać, wypełnić elektronicznie i przesłać wersję elektroniczną na adres przedszkola : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,wpisując w temacie e – maila DEKLARACJA PRZEDSZKOLNA,  a rano w dniu przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego podpisać dokument w strefie dla rodzica usytuowanej przy wejściu głównym do przedszkola.

 

Wiem, jak ważną potrzebą wielu rodziców, mieszkańców naszego miasta, jest powrót maluchów do żłobków i przedszkoli.
 
W sprawie ich bezpieczeństwa nie można podejmować pochopnych decyzji.
 
Po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowałem, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy zapewnimy im maksimum bezpieczeństwa.
 
Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy.
 
Wieczorem 30 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne określają  wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli. Rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne, m.in.:
- oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, za zgodą organu prowadzącego - 14
- dzieci mogą przebywać tylko w 1 sali i pod opieką tych samych opiekunów
- na dziecko musi przypadać min. 4 m2 powierzchni
- poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać
- wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować mają zostać usunięte z sali
- w szatni  może przebywać 1 rodzic na 15 m2
- rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka
- rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta
- personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta
- dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m
- wydano zakaz przyprowadzenia dziecka podejrzanego chorobowo lub z kontaktu z kwarantanny
- dziecko z niepokojącymi objawami choroby należy izolować.
 
Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań dotyczących sposobu funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii.
 
Dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
 
Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.
 
W poniedziałek 4 maja dyrektorzy placówek przedstawili mi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mają wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Opinia jest zgodna - otwarcie przedszkoli od 6 maja jest nierealne, jeśli chcemy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Prace nad procedurami mają być kontynuowane.
 
Zamówiliśmy środki ochrony osobistej zgodnie z zapotrzebowaniem wykazanym przez dyrektorów.
 
Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia.
 
Decyzja o otwarciu placówek nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie.
 
O terminach otwarcia zostaniecie Państwo poinformowani z należytym wyprzedzeniem.
 
Prezydent Miasta Biała Podlaska
Michał Litwiniuk