Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2022/2023

 Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2022/2023. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2022 r. do 21.02.2022 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2022 r.Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od1 marca 2022 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do16 marca 2022 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 25 marca 2022 r. o godz. 13.00zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od25 marca od godz. 13.00 do 31marca do godz. 15.00rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu4 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 19/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

 

 

 

„Dziadkowie są trochę rodzicem , trochę nauczycielem,

a trochę przyjacielem”.

 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom

z okazji Ich święta

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia i wszelkiej pomyślności,

by miłość i szacunek płynące

z serc ukochanych wnuków

przynosiły radość i uśmiech każdego dnia.

 

Z najlepszymi życzeniami

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

WSZYSTKIE DZIECI 
PAMIĘTAJĄ O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ
ŚWIĘCIE BABCI I DZIADKA .

 

W ZWIĄZKU Z TYM INFORMUJEMY, ŻE WZOREM ROKU UBIEGŁEGO
W GRUPACH NAGRANE ZOSTANĄ KRÓTKIE FILMIKI
Z PROGRAMEM ARTYSTYCZNYM
DLA NASZYCH DROGICH SENIORÓW.

 

 

 

W naszym przedszkolu,  jak co roku zorganizowaliśmy  zbiórkę

 karmy, ręczników, koców, misek, zabawek, itp.

 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dary zostały przekazane na rzecz Schroniska „Azyl”.

DZIĘKUJEMY!!!

„Pełna miska dla schroniska"!

Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę. 

 

 „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

 

Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest nam obojętny,

dlatego w naszym przedszkolu po raz kolejny została zorganizowana zbiórka dla schroniska „ Azyl".

Gorąco zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w  zbiórce darów na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających w schronisk ,

ponieważ to one najbardziej potrzebują pomocy.

 

Od 17.01 do 24.01.2022r  zbieramy w holu przedszkola:

- karmę (suchą i mokrą)

- "przysmaki"

- zabawki dla zwierząt

- koce

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt.

W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem,

przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną:

jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

Biorąc udział w tym przedsięwzięciu uświadamiamy dzieciom, że są zwierzątka, które nie mają własnego domku i mogą być głodne.

Poprzez akcję "Pełna miska dla schroniska" uwrażliwiamy dzieci na los i potrzeby zwierząt.

Uświadamiamy potrzebę pomagania potrzebującym zwierzętom oraz zachęcamy do niesienia im pomocy.

Dziękujemy za okazane serce i wsparcie akcji!

 

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!

 

Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.


Wszędzie sami przebierańcy,

Zorro w czarnej masce tańczy,
I Smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo, kto jest kim...

w naszym przedszkolu

odbędzie się w czwartek 10 lutego 2022r.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w strojach

karnawałowych .