Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Z okazji zbliżających się

Walentynek 

życzymy wszystkim dużo szczęścia i radości,

nie kończącej się miłości .

Aby nikt nie czuł się nigdy samotny,

a każdy dzień był potwierdzeniem tego,

że naprawdę warto żyć!

 

Dnia 02 lutego w naszym przedszkolu odbył się 

Bal Karnawałowy. 

Tego dnia  już od samego rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.

Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek,

a w salach przedszkolnych można było spotkać m.in. wróżki,

królewny, księżniczki,  motylki, rycerzy oraz piratów. 

Wystrój sal wprowadził przedszkolaki w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. 

Muzyka porwała dzieci do tańca, które przeplatane były zabawami i konkursami. 

Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci,

a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów, 

słodkiego poczęstunku dla dzieci oraz zakup balonów,

które udekorowały wszystkie sale przedszkolne.

 

Miło nam poinformować, że

Alicja Hulajko z grypy "Niedźwiadki"

otrzymała wyróżnienie w IV edycji konkursu plastycznego

"Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe",

organizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 13.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Brawa należą się też wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie.

Szanowni Rodzice!!!

 

Nasza placówka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji  

ANIOŁKOWE GRANIE,  

której celem było wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.

W ramach akcji Nasze przedszkole objęło opieką rodzinę zastępczą tworzoną przez

Państwa Krystynę i Pawła Polkowskich,

którzy opiekują się 3 dzieci.

Przekazana paczka sprawiła FABIANOWI ogromną radość.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim darczyńcom,

którzy pomogli zrealizować ten wspaniały cel! 

Warto otwierać nasze serca dla innych i stawać się jak anioł.

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2023/2024. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 06.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2023 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

 

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 24 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 24 marca od godz. 13.00 do 30 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  5. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 16/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 44/23 z dnia 16 marca 2023 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

 

Instrukcja dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI