Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

PREORIENTACJA ZAWODOWA

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w zakresie preorientacji zawodowej.

Tym razem hasłem przewodnim jest: "Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".

      

Jakie zadanie ma wprowadzenie preorientacji zawodowej

Zadaniem preorientacji zawodowej na etapie edukacji przedszkolnej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Tak wskazuje § 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego – w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców,

rodzeństwo i osoby z najbliższego otoczenia.

Poczynione tą drogą spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych dzieci,

w których najbardziej widoczny jest związek zabawy z różnymi formami pracy ludzkiej.

Pojawiają się zabawy: w lekarza, w strażaka, policjanta, nauczyciela, w szkołę. 

Istotą tych zabaw jest odtwarzanie różnych czynności, sytuacji, faktów i zdarzeń zaobserwowanych w życiu.

 

Doradztwo zawodowe prowadzone jest na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego w ramach realizacji postawy programowej.

Celem orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,

kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,

pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich zawodowych marzeń.

 

Realizowane zadania mają w praktyczny sposób przybliżyć i zapoznać dzieci ze światem zawodów i rynkiem pracy.

Poprzez uczestniczenie w zajęciach dzieci odgrywają różne role zawodowe w zabawach, poznają nazwy zawodów,

które wykonują ludzie z ich najbliższego otoczenia,

opisują czynności, które te osoby wykonują i narzędzia jakimi się posługują .

Dziecko poprzez opowiadanie co lubi robić lub jaki zawód mu się podoba dokonuje pierwszych prób planowania

i decydowania o tak ważnej sprawie jaką jest wybór zawodu.

Metody pracy wykorzystywane do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w przedszkolu będą dostosowane do danej grupy wiekowej.

Główne metody, jakie będą stosowne, to: metoda projektu, metoda podająca, metoda słowna – dyskusja, oglądowa i czynna.

Zajęcia będą prowadzone w formie zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Przeplatane będą one ruchem, konstruowaniem, malowaniem i improwizacją dzieci.

Warunkiem efektywności realizacji wyznaczonych celów jest pozyskiwanie do współpracy rodziców dzieci.

Gwarantuje to również możliwość szerszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, np.

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów czy organizacja wycieczek do zakładów pracy.

 

 Dlatego w naszym przedszkolu będą organizowane spotkania z różnymi ludźmi, którzy wykonują różne zawody.

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery,  będzie realizowany w naszym przedszkolu  

od 18 – 24 października 2021 r.

               pod hasłem:                            
                                 

Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień dla wszystkich pracowników naszego przedszkola,

którzy w swojej codziennej pracy dbają by dzieci czuły się w przedszkolu dobrze, a także by miło i bezpiecznie spędzały tu czas…

 

DYREKCJA , GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLA

SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM

ZA PAMIĘĆ I ŻYCZENIA , MIŁE SŁOWA I NIESPODZIANKĘ….

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ .

 

 

                        

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym,

którzy realizują i wspierają dzieło edukacji w naszym przedszkolu.

Ten wyjątkowy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli.

To święto całej przedszkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wychowanków i ich rodziców.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola.

Wychowawcom życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania

talentów i każdego, nawet najmniejszego, sukcesu wychowanków.

Wszystkim Pracownikom życzymy radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej

drogi. Składając serdeczne podziękowania za dotychczasowy wkład pracy, życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Rodzicom życzymy cierpliwości i radości odnajdywanej w każdej chwili ze swoim dzieckiem.

Dzieciom życzymy niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności i wzrastania w dobrze i pięknie.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za

edukację, opiekę i wychowanie tych, którzy są naszym dobrem narodowym, nadzieją i największym skarbem – dzieci.

                                                                                                                                             

                                                                       

                                                       DYREKTOR  VIOLETTA CHMIELEWSKA

                                                        I WICEDYREKTOR RENATA KORDYŚ

                            

 

                                              

 

                                            

Zalety głośnego czytania dzieciom.

 

Głośne czytanie to wspaniały wynalazek, jest proste, nie potrzebujemy tytułów naukowych, ani drogiego sprzętu.

Książki można wypożyczyć, wymienić z innymi, kupić. Zawsze należy zwrócić uwagę na treść książki, przyjrzeć się jej walorom językowym oraz przesłaniom, jakie niesie.

Pierwszy kontakt z książką jest podejmowany z inicjatywy dorosłych. Małe dziecko bawi się wszystkim: patykiem, kamykami. Jeśli nie podsuniemy mu książki, samo po nią nie sięgnie.

To dorośli powinni rozbudzić w dziecku chęć sięgania po książkę. Pierwsze książki, to zabawki: do kąpieli, gryzaczki, książeczki piankowe. Potem pojawiają się harmonijki z ilustracjami.

,,Czytając” te książki, to my dorośli snujemy opowieści nawiązujące do obrazków, nadajemy im nazwy, wskazujemy przedmioty w rzeczywistości.

Później wytwarza się więź z tekstem literackim, rozumienie następstw zdarzeń, relacji przyczynowo-skutkowych.

Zadaniem rodziców- dorosłych jest wprowadzenie malucha w świat języka znaków. Wiek przedszkolny- to okres słuchania bajek, legend.

Z logiki przedstawionych tam zdarzeń dziecko uczy się wyciągania prawidłowych wniosków. W miarę dorastania zainteresowania czytelnicze dziecka stają się coraz rozleglejsze.

Chętnie słucha ,,bajek łańcuszkowych”, łańcuszkowych wierszyków, doskonali umiejętność śledzenia losów bohatera, rozumie sens używanych zwrotów.

Wielokrotnie przeżywa, potrafi słuchać ulubionych utworów codziennie, odkrywając wciąż na nowo zaskakujące historie. Równocześnie z procesem czytania, towarzyszy dzieciom fascynacja telewizyjna i filmowa.

Dlatego nie jest obojętne, po jakie książki sięgamy, czy chcemy, aby książki kształtowały nasze dzieci, a nie agresywne filmy.

Duże znaczenie ma wzorzec wyniesiony z domu, czy istnieje księgozbiór, nawet niezbyt bogaty w domu, który stanowi tradycję i kulturę domu.

Dzieci uwielbiają baśnie i dlatego każdy kto zapoznaje z nimi dzieci, ma klucz do dziecięcych serc. Dla tych , którzy nie zaznali w domu przyjemności czytania i słuchania bajek na kolanach u rodziców,

przedszkole stwarza możliwość pierwszego kontaktu z książką w warunkach gorszych, bo w grupie, często bez możliwości dokładnego obejrzenia ilustracji i bez silnych kontaktów uczuciowych, które dominują przy lekturze domowej.

Czytanie dzieciom to ważna inwestycja w dziecko. Dlatego warto przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, gdyż dzieci uczą się głównie przez przykład, naśladując dorosłych.

Świadomie uczymy dzieci wartości moralnych czytając im mądre książki, rozmawiając o wartościach i samemu je praktykując. Wartości, tak jak języka, należy uczyć się od najmłodszych lat.

Czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności mówienia i słuchania, doskonali pamięć, uczy myślenia, jest drogą do wiedzy i wykształcenia, buduje więź i zaufania, stwarza możliwość pytań i rozmowy.

Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta, czują się wtedy ważne, kochane i coraz mądrzejsze.

 

                   

 

29 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania,

a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. 

Gorąco zachęcamy rodziców do codziennego głośnego czytania dzieciom

gdyż nie tylko wspieramy rozwój psychiczny i intelektualny dzieci,

ale sami też często doświadczamy radości, jaką daje kontakt z pięknym tekstem.

Czytanie na głos stymuluje rozwój dzieci, wzbogaca ich słownictwo oraz rozwija wyobraźnię.

Warto i trzeba czytać dzieciom!

Tej zasady się trzymamy i codziennie głośno czytamy!

Otwórz zdjęcieOtwórz zdjęcie