Za nami jedna z najważniejszych uroczystości przedszkolnych, a mianowicie

Pasowanie na Przedszkolaka. Był‚ to wyjątkowy dzień dla dzieci, które niedawno

przekroczyły próg przedszkola. Dla nowych przedszkolaków był‚ to pierwszy występ

przed dużą publicznością.   Dzieci zaprezentowały przygotowane wiersze,

piosenki oraz pięknie zatańczyły. Po części artystycznej nadeszła najważniejsza

chwila,  pan dyrektor  Marta Jarzęcka dokonała pasowania. Dzieci otrzymały 

pamiatkowe dyplomy. Uwieńczeniem uroczystości był  tort dla przedszkolaków.