ODZIAŁ IV-DZIECI 5 LETNICH ( od 08.00 do 16.00)

                                                                                                     Nauczycielki: mgr Anna Malinowska

                                                                                                         mgr Karolina Cichowska

 

Ramowy rozkład dnia w gr IV

Realizacja podstawy programowej 8:00 – 13:00

 • 8:00 – 8:30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8:30 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
 • 9:00 – 10:15 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe.
 • 10:15 – 11:15 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
 • 11:15 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk.
 • 12:15 – 13:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Zajęcia ponad podstawę programową 13:00 – 16:00

 • 13:00 – 14:00 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.
 • 14:00 – 14:30 – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:30 – 15:15 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela
 • 15:00 – 16:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 

Kultura-sztuka, zabawa-nauka w gr. Zajączków.

 

 • Dwa razy w tygodniu w poniedziałek i środę n-lka języka angielskiego uczy dzieci języka nowożytnego w formie zabawy, dzieci oprócz nowych słów poznają interesujące piosenki, zabawy ruchowe.
 • W każdy wtorek odwiedza nas pani bibliotekarka z biblioteki publicznej, zapoznaje nas z ciekawymi bajkami, rozbudza w nas wyobraźnię, chęć sięgania po książkę od najmłodszych lat.
 • Raz w miesiącu odwiedza nas pani z biblioteki pedagogicznej , za pomocą bajek ukazuje nam i objaśnia uniwersalne wartości takie jak , miłość, dobro, uczciwość.
 • NAUKA-ZABAWA. Każdego dnia przyswajamy treści z podstawy programowej podczas zajęć dydaktycznych, zabawy dowolnej z rówieśnikami, podczas wyjść na wycieczki, spacery. Najchętniej bierzemy udział w zabawach ruchowych ze śpiewem i aktywizujących nas do kreatywnego działania. Lubimy zabawy muzyczne, matematyczne, dydaktyczne, śpiew, taniec, zagadki, chętnie wycinamy, lepimy, malujemy, rysujemy. Poznajemy mowę ojczystą, podczas zabaw językowych-artykulacyjnych. Rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach interesujemy się otaczającym nas światem ludzi, rzeczy, roślin, zwierząt, zjawisk.

 

Kila ważnych zdań na temat rozwoju dziecka 4i 5 letniego.

 

   Dziecko koło czwartego roku życia nabiera zwinności, staje się wrażliwsze na muzyczne rytmy lubi tańczyć, odczuwa też chęć podobania się, pragnie skupiać na sobie uwagę. Dziecko w tym wieku lubi przeciwstawiać się wszelkim poleceniom które do tej pory wykonywało grzecznie i dokładnie. Bardzo potrzebna jest w tym okresie określenie jasnych granic, stanowczość i konsekwencja. Pięciolatek musi mieć możliwość sprawdzania się. Różnymi sposobami, również poprzez upór i bunt oraz naśladowanie dorosłych dąży do wzbogacenia własnego „ja”. W miarę upływu czasu wzrasta opanowanie nad sobą, wzrasta jego poczucie bezpieczeństwa. Zabawy funkcjonalne wzbogacają się o pomysłowe i złożone działania dziecka starszego. Zaspokajają one potrzeby tworzenia i wyrażania siebie. Dzieci rozwijają formy współpracy i zabawy. Większość dzieci w tym wieku przejawia wręcz fanatyczny stosunek do prawdy. Intencje innej osoby są tu mniej ważne niż prawda. W wieku czterech lat dzieci zaczynają rozumieć, że oszustwo jest czymś złym.

Około piątego roku u wielu dzieci powraca czas zachwycającej równowagi. Stają się pogodzone z sobą, są spokojne, przyjacielskie, można na nich polegać. Zabawa wzbogaca się też o dodatkową formę aktywności – jest nią praca. Charakteryzuje się ona tym, że dziecko nie przerywa wykonywanego zadania, jeśli mu coś do skończenia brakuje uzupełnia. Jest wytrwałe w swojej intencji i dopiero z chwilą ukończenia pracy oddala się od niej. Oznacza to, że dziecko łączy zabawę z doświadczaniem, poszukiwaniem, ze sztuką, z pracą, które dopiero później ulegają zróżnicowaniu. Między czwartym a szóstym rokiem życia świadomość moralna dziecka przestaje być wiązana z możliwością otrzymania nagrody czy kary, a zaczyna obejmować ogólniejsze, abstrakcyjne standardy przekształcające się w dalszych latach do ocen moralnych czy słuszności. W miarę rozwoju zdolności postrzegania i umiejętności poznawczych, dzieci coraz sprawniej uczą się dostrzegać sygnały wskazujące na trudną sytuację emocjonalną innych ludzi i potrafią odpowiednio zareagować.