ODZIAŁ IV-DZIECI 5 LETNICH ( od 08.00 do 16.00)

                                                                                                     Nauczycielki: mgr Anna Malinowska

                                                                                                         mgr Karolina Cichowska

 

Ramowy rozkład dnia w gr IV

Czytaj więcej: ODZIAŁ IV-DZIECI 5 LETNICH