Kadra przedszkola

Wicedyrektor – mgr Marta Jarzęcka – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele: mgr Anna Malinowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Sawczuk - nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Jakimiuk – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Olichwirowicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Samociuk – nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Raczyńska – nauczyciel mianowany

mgr Karolina Cichowska – nauczyciel  mianowany

mgr Dorota Sadownik – nauczyciel mianowany

 

 Pracownicy administracji i obsługi:

Arkadiusz Nestorowicz – główny księgowy

Barbara Brzostowska – intendentka

Marta Piwnik – pomoc administracyjna

Magdalena Gregorczuk – pomoc nauczyciela

Grażyna Grudzińska – kucharka

Marzena Furmańczyk – pomoc kuchenna

Agnieszka Kondraciuk – pomoc kuchenna

Alicja Kwiecień – woźna

Joanna Ułasiuk – woźna

Joanna Czarnecka - woźna

Krzysztof Kwiatkowski – dozorca

Henryk Juńczyk - dozorca