Deklaracja dostępności
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p7bp.pl

Data publikacji strony: 14.11.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.07.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.

- dokumenty, które są dostępne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono: 06.07.2020 r.
W Przedszkolu Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej dla strony http://p7bp.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie http://p7bp.pl

Strona internetowa jest zgodna z poziomem AA Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1.

Strona obsługiwana jest przez standardowe przeglądarki, w tym:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Microsoft Edge,
 • Opera.

Strona http://p7bp.pl udostępnia dwie niezależne funkcjonalności:

 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie to pozwala Przedszkolu Samorządowemu nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).
 • Funkcję bezpośredniego przechodzenia do najważniejszych treści strony, tj. do menu nawigacyjnego, treści głównej oraz do sekcji danych kontaktowych.

Kolejność włączania ww. funkcji za pomocą klawiatury jest następująca:

 • Pierwsze naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się na ekranie uproszczonego menu dostępności widżetu ułatwień dostępu UserWay.
 • Wybranie w powyższym menu poprzez naciśnięcie klawisza Enter pierwszej dostępnej opcji („przejdź do głównej zawartości”) a następnie naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się opcji bezpośredniego przejścia do najważniejszych treści strony (menu, treść, dane kontaktowe).

Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay

Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze klawisz Tab. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element.

Gdy menu pojawi się na ekranie, pozwoli na następujące funkcje (wariant menu jest zależny od tego czy użyto myszki czy klawisza Tab):

Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:

 • Przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • Szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • Włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.

Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na następujące funkcje:

 • włączenie nawigacji klawiaturą,
 • włączenie funkcji kontrastu i widoczności elementów strony (4 warianty),
 • włączenie funkcji podświetlania linków na stronieu
 • włączenie funkcji zwiększającej teksty na stronie (4 wielkości czcionki),
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między literami (3 wartości),
 • włączenie funkcji zatrzymującej animacje na stronie,
 • włączenie funkcji zmieniającej czcionkę na bardziej czytelną,
 • włączenie funkcji zwiększającej kursor myszki oraz linijkę ułatwiającą czytanie (2 warianty).
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między wierszami tekstu (3 warianty)
 • włączenie funkcji pozwalającej na otwarcie dodatkowego okna zawierającego strukturę i wszystkie elementy całej strony internetowej i umożliwiającej wygodne przejście do wybranego elementu strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:

 • Renata Kordyś
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48833433767

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
• Adres: ul. L. Waryńskiego 1, 21-500 Biała Podlaska
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 83 3416432, +48 83 3416433
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Samorządowego Nr 7 nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek przedszkola jest jednopiętrowy. Placówka nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Przedszkole nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętro oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego. Nie ma również informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.