"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może
niech ku pożytku dobra spólnego pomoże"

                                                         Jan Kochanowski

21-500 BIAŁA PODLASKA
ul. Sidorska 30
tel./fax 83 343 37 67
e-mail: szkolapodstawowa.nr5bp@gmail.com
NIP: 5372618213    REGON: 00071359100016

 Informacje »   · MONOGRAFIA SZKOŁY · WYCIECZKI · KLASY 0 · DZIENNIK ELEKTRONICZNY · PLAN LEKCJI 2023/2024 · 90 lat SP5
 Aktualności »   · OPŁATY/ŻYWIENIE · PORADNIK PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

 Archiwum/aktualności 2020/2021...     »»»»»»»»»» ARCHIWUM 2020/2021

>>> NOWA STRONA SZKOŁY <<<


                 
Nasz patron - Jan Kochanowski

* Działalność placówki została uhonorowana Certyfikatem Szkoły z Klasą.
* Uczestniczymy w Programie Szkół Promujących Zdrowie.
* Wstąpiliśmy do Klubu Przodujących Szkół.
* Uczestniczymy w programie partnerskim "Otwarta Szkoła".
* Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej w zakresie zapobiegania wypadkom dzieci pod hasłem "Podarujmy dzieciom słońce".
* Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
* Posiadamy Miejski Certyfikat "Bezpieczna Szkoła".
* Uczestniczymy w programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" - Droga do sukcesu.
* Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji "Klub Bezpiecznego Puchatka". Dzięki programowi Pierwszoklasiści uczą się bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się, jak unikać zagrożeń.
* Uczestniczymy w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program edukacyjnym ma na celu aktywne promowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę uczniów.