Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki,

mokry Śmigus zraszał skronie,

dużo szczęścia sypiąc w dłonie.

Zajączka bogatego,

mazurka cukrowego,

pisanek kolorowych,

Świąt wesołych i zdrowych. 

Wielkanoc to piękny i wyjątkowy czas pełen magii i radości.

Dla przedszkolaków to przede wszystkim czas beztroskiej zabawy, malowania jajek i wesołego świętowania.

W tym radosnym okresie nie możemy zapomnieć o wielkanocnych życzeniach…

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom

najserdeczniejsze życzenia,

dużo zdrowia, nadziei i wszelkiej pomyślności.

Aby te Święta spędzone w gronie najbliższych i przyjaciół, stały się źródłem duchowego odrodzenia,

a wiara w nowe życie napełniła serca wszystkich radością i pokojem. 

Życzymy Państwu wytchnienia, odpoczynku, spokoju i pogody ducha,

niech powracająca do życia przyroda będzie natchnieniem na lepsze jutro. 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 

„Piotruś Pan” to jedna z ulubionych postaci literatury dziecięcej, którą stworzył angielski pisarz J.M. Barrie.

Przedszkolaki z grup „Zajączki” i „Niedźwiadki” miały niedawno możliwość poznania historii tytułowego bohatera.

Na scenie w Akademii Bialskiej z wielkim zaangażowaniem obserwowały musical pod tytułem „Piotruś Pan”.

Efekty świetlne, dźwiękowe, gra aktorów zrobiły na nas duże wrażenie.

Główny bohater pokazał nam, że w życiu warto być odważnym i pewnym siebie,

a nade wszystko warto mieć marzenia i to w każdym wieku.

Wspaniała opowieść potrafiła wciągnąć wszystkich widzów,

mogliśmy się poczuć jak mieszkańcy Nibylandii i przeżywać różne emocje: radość, szczęście, smutek.

Zadowolone miny naszych przedszkolaków, miłe wrażenia po zakończonym przedstawieniu gwarantują,

że nie była to nasza ostatnia tego rodzaju wycieczka.

 

 

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2024/2025. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 05.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2024 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2024 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

- w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

25 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 25 marca od godz. 10.00 do 28 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez

1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 29 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje  Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Informacja o potwierdzeniu kryteriów ustawowych

 

KOCHANI!

Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam bezpiecznego

i pełnego atrakcji wypoczynku.

Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, 

dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Wracajcie pełni sił,

energii i zapału do dalszej pracy.

Przede wszystkim jednak mamy do Was gorącą prośbę - 

pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie!

Dbajcie o siebie i trzymajcie się ciepło.

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN,

która zawiera aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego

oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

”https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

 

Planując zimowy odpoczynek, warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez różne służby i instytucje publiczne.

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron i serwisów internetowych: 

 

KONSULTACJE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

 

W naszym Zespole Szkół, wzorem z ubiegłego roku szkolnego,

pedagodzy specjalni służą Państwu radą i pomocą w zależności od Państwa potrzeb.

Konsultacje będą odbywać się w godzinach określonych w grafiku.

 

Zapraszamy Rodziców, którzy zainteresowani są pomocą w zakresie:

- problemów dydaktycznych, wychowawczych i rozwojowych dzieci

- są zaniepokojeni niepowodzeniami edukacyjnymi dzieci

- szukają placówek i instytucji niosących pomoc w przypadku problemów z dziećmi

- chcą poddać dziecko przesiewowej diagnozie logopedycznej, ryzyka dysleksji, poziomu opanowania technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia)

- szukają możliwości dalszego kształcenia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

Konsultacje pedagogów specjalnych odbywać się będą w sali numer 15

(na parterze dawnego budynku gimnazjum, obok windy)

lub w innej sali ustalonej podczas umawiania spotkania:

 

  • Monika Chmiel-Pacyńska (oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu) – Poniedziałek 12:30 – 13:30
  • Katarzyna Moździerz (oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta autyzmu) – wtorek 12:30-13:30
  • Marta Ryngajłło-Misiejuk (oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) – Czwartek 9:45 – 10:45
  • Agnieszka Twardowska (oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta autyzmu, terapeuta SI) – Czwartek 10:40 - 11:40
  • Sylwia Łuciuk(oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI) - Czwartek 11:35-12:35
  • Małgorzata Storto(Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu) - Środa 12:30-13:30

Z pedagogami specjalnymi można kontaktować się przez dziennik elektroniczny.
Na spotkania najlepiej jest umówić się poprzez przesłaną wiadomość. 

Serdecznie zapraszamy.
Zespół pedagogów specjalnych
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej