Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

 

W dniu 12.02.2021 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w przedstawieniu teatralnym,

które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 5.

Aktorzy ze Studia Teatralnego "Krak - Art" z Krakowa w ciekawy i żartobliwy sposób

 przedstawili spektakl będący adaptacją baśni

"Latający Kufer" H.Ch. Andersena, angażując do uczestnictwa w niej dzieci.

Była to egzotyczna opowieść o historii pewnego młodzieńca i jego niezwykłego kufra.

Jak przystało na bajkę spektakl zakończył się morałem.

Tym razem dzieci przekonały się, że nie warto kłamać, bo kłamstwo ma krótkie nogi".

Wszyscy świetnie się bawili poznając fabułę baśni. Spektakl bardzo podobał się publiczności.

 Na zakończenie były podziękowania i brawa na stojąco.


 

         

 

   Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

       „Mój wymarzony lizak”

           Rozstrzygnięty.

 

 Niedźwiadki wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

zorganizowanym przez Muzeum Lizaka w Jaśle .

   Celem konkursu było:

- rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności oraz wrażliwości estetycznych.

 Nasze przedszkolaki zaprojektowały bardzo oryginalne wzory lizaków .

        Wyróżniono sześciu  laureatów:

 Dominik Kaźmierczak, Stanisław Adamski, Hanna Łuciuk,

Oliwia Ossowska, Anna Puczko, Weronika Kozłowska

 

            

 

  Gratulujemy naszym wyróżnionym artystom  

 i życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji!

 

 

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2021/2022. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2021 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

26 marca 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

   1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

   3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

   4. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 11/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

TRYB ODWOŁAWCZY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

INFORMACJA O POTWIERDZENIU KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 

W dniu 5 lutego 2021r. (piątek) w naszym przedszkolu odbędzie się „Bal Karnawałowy”

Tematem przewodnim są różne zawody. 

Tego dnia będą robione zdjęcia, koszt kompletu (1 zdjęcie grupowe +2 portretowe) 12 zł.

 

 

20 stycznia 2021 roku  komisja w składzie: Dyrektor ZSOI Violetta Chmielewska, wicedyrektor Renata Kordyś, nauczyciel PS7 Aneta Jakimiuk, przewodniczącia RR Wioletta Puczko dokonały otwarcia urny z kartami wyborczymi na Imię Przedszkola Samorządowego nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

W głosowaniu wzięły udział 94 osoby, 1 głos był nieważny.

ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW:

DĘBOWE LUDKI - 5 głosów

DĘBOWA KRAINA - 65 głosów

SIEDMIU KRASNOLUDKÓW - 23 głosy

Po przeliczeniu wszystkich kart do głosowania, została wybrana nazwa

DĘBOWA KRAINA